Waanzinnige zorg met de Bron thuiszorg

De Bron thuiszorg is een organisatie waar zorg en aandacht voor de cliënt voorop staat. De wensen, verwachtingen en gewoonten van de cliënt vormen het uitgangspunt bij het verrichten van onze dienstverlening.

Ons speerpunt is aandacht voor de versterking van de leefkracht van de cliënten. Dit beogen wij te bereiken door kwalitatief zorgverlening voor mensen door mensen.

Missie

Op verantwoorde wijze verzorgen, verplegen en ondersteunen van kwetsbare Rotterdammers met als doel zelfstandigheid en levensvreugd.

Visie

Een aandachtvolle, veilige en stabiele omgeving creeren voor clienten, mantelzorgers en medewerkers.

Schrijf een review!

Stuur ons je review op van onze thuiszorg aan u, zodat wij u nog beter kunnen helpen.